Ge folket mer att säga till om

Varför ska man egentligen rösta och uttrycka sina åsikter? Det blir ju inte som man vill i alla fall! Sverige sägs vara en demokrati men är det verkligen så? Folket måste definitivt få mer att säga till om och det räcker inte med att man ska få säga sin åsikt, utan den ska tas på allvar också!

Röstningsresultatet ska spela roll

I dag röstar svenska folket om mycket. Det kan handla om allt från politik till större folkomröstningar om valutor, trafik och annat. När det gäller röstning ska dock röstningsresultatet räknas! Det ska inte vara de som sitter i regering eller är aktiva inom politik som bestämmer hur regeringen ser ut om folket har röstat på ett visst sätt. Om man inte kan få ett resultat ska det ske en ny röstning, och så är det inte mer med det.

Man ska inte vara rädd för att säga sin åsikt

Man ska inte behöva vara rädd för att yttra sig om något. Det ska till exempel inte vara så att man inte yttrar sig av rädsla för att förlora arbetet eller bostaden. Man ska till exempel kunna vara med i ett valfritt politiskt parti utan att det påverkar ens möjligheter att flytta, få ekonomiskt bistånd om det behövs eller liknande.

Folket ska få vara med och bestämma

Det är viktigt att folket verkligen får vara med och bestämma. Det är trots allt folket som bor i landet och det är också de som påverkas störst av eventuella beslut. Det är till exempel folket som handlar, åker bil och lever i största allmänhet. Om bara en eller ett fåtal personer ska bestämma vad som ska gälla är det mycket troligt att de bara utför handlingar som gynnar dem. Om svenska folket får bestämma och har mer att säga till om kan det förändras.