Inget mer övervakningssamhälle

Kameror, bevakning, avlyssning, spårning. Det här är bara några av alla saker som man som medborgare kan råka ut för under sin levnadstid. Ofta råkar man inte ut för alla men man kan med nästan 100 % säkerhet säga att man någon gång kommer att bli filmad. Det är mycket troligt att man också kommer att få sin internettrafik loggad, och man får också sin telefonaktivitet loggad, oavsett om man vill det eller inte.

Vi är aldrig ifred

I och med att allt mer teknik kommer in i våra hem kan man säga att vi egentligen aldrig är i fred. Om man tar sig till skogen och lämnar bil, GPS, mobil och liknande hemma, och ser till att inga kameror finns i skogen kan man kanske kalla sig fri för en stund. Man kan annars inte räkna med att det man göra inte registreras någonstans.

Minska ner övervakningen

Det är kränkande för individen att hela tiden behöva tänka på att handlingar och liknande sparas för flera år framöver. Övervakningssamhället måste minskas ner och helst försvinna helt! Då skulle man som människa bli betydligt friare och kanske skulle fler då också våga uttrycka sina åsikter mer offentligt.

Kan man dölja sig?

Det är i dag svårt att dölja sig undan det övervakningssamhälle som finns. Om man använder mobiler, datorer eller annat är det i princip omöjligt. Om man har lite större kunskaper kan man också skaffa sig ett så kallat VPN som gör att man går lite under radarn. Man kan då låtsas vara någon annan stans, när man egentligen sitter hemma, på ett bibliotek eller utomlands. Om fler gav sig in i det skulle troligen det nuvarande övervakningssamhället troligen fallera då det inte längre skulle vara lika funktionellt. Kameraövervakning och liknande skulle dock fortfarande finnas, och det kan man nog inte komma ifrån.